PERATURAN KEWANGAN UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN
 (Dikemaskini pada 06/09/2021)

  Bilangan         

           Bab 1          :

          Isi Kandungan

          Had Kuasa Kewangan 

 Bab 2          :

          Kumpulan Wang

 Bab 3          :

          Belanjawan

 Bab 4          :

          Tatacara Perolehan

 Bab 5          :

          Tatacara Pentadbiran Kontrak Perolehan Universiti

 Bab 6          :

          Tatacara Pengurusan Aset

 Bab 7          :

          Tatacara Pengurusan Stor

 Bab 8          :

          Tatacara Pengurusan Akaun Belum Terima

 Bab 9         : 

          Tatacara Terimaan Wang

 Bab 10        :

          Tatacara Pembayaran

 Bab 11        :

          Tatacara Panjar Wang Runcit

 Bab 12        :

          Tatacara Pendahuluan Perjalanan Rasmi Dan Pelbagai

 Bab 13        :

          Emolumen 

 Bab 14        :

          Elaun Lebih Masa

 Bab 15        :

          Tatacara Skim Pembiayaan Kenderaan (Prinsip Al Bai' Bithaman 'Ajil)

 Bab 16        :

          Tatacara Skim Pembiayaan Komputer Dan Telefon Pintar (Smartphone)

 Bab 17        :

          Tatacara Pemberian Kemudahan Kad Kredit Korporat Universiti

 Bab 18        :

          Pelaburan Simpanan Tetap

 Bab 19        :

          Tatacara Pengurusan Tabung Amanah

 Bab 20        :

          Penyediaan Penyata Kewangan

 Bab 21        :

          Penyediaan Dan Pembentangan Laporan Tahunan

 Bab 22        :

          Pengurusan Risiko Kewangan Universiti

 

 

 

 

© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.