CIRCULAR

CIRCULAR/POLICY 2020

Bil. 1 : Keanggotaan Lembaga Perolehan Universiti Malaysia Kelantan

Bil. 2 : Keanggotaan Jawatankuasa Sebut Harga Universiti (JKSU)

Bil. 3 : Menerima Pakai Pekeliling Perbendaharaan Mengenai Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan

Bil. 4: Menerima Pakai Peraturan Perolehan Badan Berkanun Persekutuan

Bil. 5 : Pindaan Keahlian Jawatankuasa Berkaitan Pengurusan Aset Universiti Malaysia Kelantan

Bil. 6 : Tarikh Pembayaran Gaji 2020  

Bil. 7 : Tatacara Pemberian Kemudahan Kad Kredit Korporat PTj Universiti Malaysia Kelantan

Bil. 8 : Tatacara Mendahulukan Wang Sendiri (Pindaan) Universiti Malaysia Kelantan 

Bil. 9 : Tatacara Perolehan Universiti Malaysia Kelantan & Tatacara Perolehan Universiti

Bil. 10 : Tatacara Pentadbiran Kontrak Dalam Perolehan Universiti Malaysia Kelantan

Bil. 11 : Menerima Pakai Pekeliling Perbendaharaan Mengenai Perolehan Perunding (PK 3)

Bil. 12 : Menerima Pakai Kelulusan Permohonan Menggunakan Harga Approved Products Purchase List  (APPL) 

Bil. 13 : Menerima Pakai PK 2.2 Berkaitan Kaedah Pelaksanaan Perolehan/Projek Kerajaan Tahun 2020  

Bil. 14 : Menerima Pakai PK 2.4 Berkaitan Peraturan Lanjutan Masa

Bil.15 : Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020 

Bil. 16 : Pindaan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran kepada Pegawai Badan Berkanun kerana Menjalankan Tugas Rasmi bagi Universiti Malaysia Kelantan

Bil. 18 : Garis Panduan Penjanaan Pendapatan Universiti Malaysia Kelantan 

Bil. 19 : Polisi Pelaburan Universiti Malaysia Kelantan & Polisi Pelaburan Universiti Malaysia Kelantan

Bil. 20 : Garis Panduan Pelaburan Universiti Malaysia Kelantan & Garis Panduan Pelaburan Universiti Malaysia Kelantan 

Bil. 21 : Tarikh Pembayaran Gaji Tahun 2021 Universiti Malaysia Kelantan

CIRCULAR/POLICY 2009

Bil 1 : Tatacara Pengurusan Wang Pendahuluan

Bil 2 : Mewujudkan Skim Khairat Kematian

Bil 3 : Peraturan Mengenai Kadar Dan Syarat Bayaran Saguhati Kepada Pegawai Kerajaan Dari Agensi Luar (Termasuk Dari Universiti Awam), Staf Universiti Malaysia Kelantan Dan Lain-lain Pegawai Yang Dilantik Menjadi Penceramah Dan Fasilitator Sambilan Dalam Kursus/Bengkel Yang Dianjurkan Oleh UMK

Bil 4 Tindakan Menyelesaikan Bil I Invois I Tuntutan Perjalanan Tahun Semasa Bagi Penutupan Akaun 2009

© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.