• Penutupan akaun & penyediaan penyata kewangan universiti
  • Pengurusan perolehan, aset universiti, sediaan luar (kontraktor/pembekal)
  • Pengurusan bayaran staf & pembekal
  • Pengurusan terimaan & kewangan pelajar
  • Pengurusan bajet
  • Pengurusan penjanaan pendapatan & pelaburan universiti
© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.