Piagam Pelanggan

  • Mengagihkan Peruntukan Tahunan Kepada Semua PTj Pada Minggu Pertama Bulan Januari Setiap Tahun
  • Memastikan Pesanan Tempatan Dikeluarkan Dalam Masa Tujuh(7) Hari Selepas Diluluskan Oleh Jawatankuasa Pelulus 
  • Memastikan Proses Bayaran Diselesaikan Dalam Masa Tujuh(7) Hari Selepas Dokumen Lengkap Di Terima
  • Memastikan Permohonan Pinjaman Kenderaan Dan Komputer Di Proses Untuk Kelulusan Dalam Tempoh Tujuh(7) Hari Selepas Menerima Permohonan Yang Lengkap
  • Memastikan Pendaftaran Aset Dalam Sistem IMS Di Buat Dalam Masa Tiga(3) Hari
  • Memastikan Bayaran Balik Tajaan Pelajaran Kepada Pelajar Diselesaikan Dalam Tempoh Sepuluh(10) Hari
© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.