• Menguruskan perolehan secara tender untuk bekalan, perkhidmatan dan kerja untuk nilai melebihi RM 500,000.00
  • Menguruskan perolehan secara sebutharga untuk bekalan, perkhidmatan dan kerja untuk nilai melebihi RM 20,000.00
  • Menguruskan perolehan kontrak pusat dan rundingan terus
  • Menguruskan pelepasan CBP daripada kastam
  • Menguruskan pengeluaran surat setuju terima
  • Menguruskan Pelantikan Pegawai & Jawatankuasa berkaitan perolehan
  • Urus setia mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga Universiti (JKSU) & Lembaga Perolehan Universiti
  • Memantau penyediaan kontrak perolehan oleh PTj
© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.