Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home/bendahariumkedu/public_html/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1447

Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home/bendahariumkedu/public_html/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1447

Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home/bendahariumkedu/public_html/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1447
Department of Investment
  • Merancang dan menguruskan pelaburan dalam instrumen yang dibenarkan oleh Kerajaan
  • Menyediakan pelaporan berkaitan dengan pelaburan dan hasilnya secara berkala kepada Universiti
  • Sekretariat Mesyuarat Jawatankuasa Pelaburan Universiti
  • Menguruskan Simpanan Tetap (FD) Universiti
  • Mengawalselia kerja-kerja yang berkaitan dengan pengurusan Tabung Amanah Universiti
© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.