PENTADBIRAN

  • Pengurusan Fail dan Rekod
  • Pengurusan Mel/Pos
  • Pengurusan Sumber Manusia Pejabat Bendahari
  • Pengurusan Kualiti & Perkhidmatan Pejabat Bendahari
  • Pengurusan Perhubungan dan Sistem Penyampaian Pejabat Bendahari
  • Pengurusan dan penyelarasan penerbitan Pejabat Bendahari
  • Penyelarasan & pemantauan semua fungsi & aktiviti Pejabat Bendahari
KEWANGAN

  • Pengurusan Belanjawan Pejabat Bendahari
  • Menyelia baki Vot Pejabat Bendahari bagi memastikan setiap Vot mempunyai baki yang mencukupi
© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.