BAYARAN & PEROLEHAN

 • Memproses bayaran kepada pembekal
 • Memproses bayaran kepada staf tuntutan perjalanan
 • Memproses bayaran utiliti

TERIMAAN & KEWANGAN PELAJAR

 • Menguruskan & mengakaunkan semua hasil terimaan
 • Mengurus perkhidmatan kaunter Jabatan Bendahari
 • Mengurus tuntutan & terimaan biasiswa dari penaja
 • Mengurus dan mengemaskini caj dan bayaran ke sistem akaun pelajar
 • Mengurus pembayaran kepada pelajar (tuntutan yuran, lebihan biasiswa, tabung pinjaman dan lain-lain)
 • Mengurus kutipan hasil Universiti seperti tunai, wang pos, cek, deraf bank, pindahan kredit, dan bayaran secara online 

KAWALAN KREDIT

 • Penyenggaraan Rekod Penghutang
 • Penyediaan senarai/jadual/laporan/dokumen untuk penutupan akaun bulanan/tahunan Penghutang
 • Pemantauan Penghutang
 • Hapus Kira Penghutang
© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.