AKAUN

  • Menyediakan dan menyemak penyata penyesuai bank bagi kesemua tujuh akaun bank Universiti (bulanan)
  • Menjalankan dan mengawalselia proses penutupan akaun bulanan & tahunan dalam sistem SAGA
  • Menjalankan dan mengawalselia proses penutupan akaun bulanan & tahunan dalam sistem SAGA
  • Menyemak dan menyelenggara kod-kod dalam sistem SAGA
  • Menguruskan proses pengauditan Penyata Kewangan Tahunan Universiti daripada Audit Luar

GOVERNANS & PELAPORAN

  • Sekretariat Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan Universiti
  • Sekretariat Mesyuarat Pengurusan Kewangan & Jawatankuasa Akaun

PINJAMAN STAF

  • Memproses permohonan pinjaman komputer & kenderaan staf
© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.