Bab 1 : Had Kuasa Kewangan 

Bab 2 : Kumpulan Wang 

Bab 3 : Belanjawan 

Bab 4 : Tatacara Perolehan 

Bab 5 : Tatacara Pentadbiran Kontrak Perolehan Universiti 

Bab 6 : Tatacara Pengurusan Aset 

Bab 7 : Tatacara Pengurusan Stor 

Bab 8 : Tatacara Pengurusan Akaun Belum Terima 

Bab 9 : Tatacara Terimaan Wang 

Bab 10 : Tatacara Pembayaran 

Bab 11 : Tatacara Panjar Wang Runcit 

Bab 12 : Tatacara Pendahuluan Perjalanan Rasmi dan Pelbagai 

Bab 13 : Emolumen 

Bab 14 : Elaun Lebih Masa 

Bab 15 : Tatacara Skim Pembiayaan Kenderaan (Prinsip Al Bai' Bithaman 'Ajil) 

Bab 16 : Tatacara Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphone

Bab 17 : Tatacara Pemberian Kemudahan Kad Kredit Korporat Universiti 

Bab 18 : Pelaburan Simpanan Tetap 

Bab 19 : Tatacara Pengurusan Tabung Amanah 

Bab 20 : Penyediaan Penyata Kewangan 

Bab 21 : Penyediaan Pembentangan Laporan Tahunan 

Bab 22 : Pengurusan Risiko Kewangan Universiti


© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.