PENTADBIRAN

 • Pengurusan Fail dan Rekod
 • Pengurusan Mel/Pos
 • Pengurusan Sumber Manusia Pejabat Bendahari
 • Pengurusan Kualiti & Perkhidmatan Pejabat Bendahari
 • Pengurusan Perhubungan dan Sistem Penyampaian Pejabat Bendahari
 • Pengurusan dan penyelarasan penerbitan Pejabat Bendahari
 • Penyelarasan & pemantauan semua fungsi & aktiviti Pejabat Bendahari

KEWANGAN

 • Pengurusan Belanjawan Pejabat Bendahari
 • Menyelia baki Vot Pejabat Bendahari bagi memastikan setiap Vot mempunyai baki yang mencukupi  

KAWALAN KREDIT

 • Penyenggaraan Rekod Penghutang
 • Penyediaan senarai/jadual/laporan/dokumen untuk penutupan akaun bulanan/tahunan Penghutang
 • Pemantauan Penghutang
 • Hapus Kira Penghutang
© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.