BAYARAN & PEROLEHAN

  • Memproses bayaran kepada pembekal
  • Memproses bayaran kepada staf tuntutan perjalanan
  • Memproses bayaran utiliti

TERIMAAN & KEWANGAN PELAJAR

  • Menguruskan & mengakaunkan semua hasil terimaan
  • Mengurus perkhidmatan kaunter Jabatan Bendahari
  • Mengurus tuntutan & terimaan biasiswa dari penaja
  • Mengurus dan mengemaskini caj dan bayaran ke sistem akaun pelajar
  • Mengurus pembayaran kepada pelajar (tuntutan yuran, lebihan biasiswa, tabung pinjaman dan lain-lain)
  • Mengurus kutipan hasil Universiti seperti tunai, wang pos, cek, deraf bank, pindahan kredit, dan bayaran secara online 
© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.