KEWANGAN AMANAH & PENYELIDIKAN

 • Mengurus kewangan Kumpulan Wang Penyelidikan
 • Menguruskan penyaluran/ pengagihan dan pindahan peruntukan Kumpulan Wang Penyelidikan
 • Mengurus penyesuaian perbelanjaan Kumpulan Wang Penyelidikan Universiti
 • Memantau dan menyelia akaun Kumpulan Wang Penyelidikan dan geran-geran penyelidikan
 • Menyediakan laporan-laporan berkaitan Kumpulan Wang Penyelidikan dan geran-geran penyelidikan Universiti

KEWANGAN MENGURUS & PEMBANGUNAN

 • Merancang, menyedia, mengagih dan mengawal sumber-sumber kewangan dengan cekap dan teratur selaras dengan Arahan Perbendaharaan dan Peraturan Kewangan
 • Melaksanakan strategi Belanjawan seperti yang ditetapkan oleh Kerajaan dan Universiti
 • Menyelaras permohonan Bajet Mengurus dan Pembangunan bagi keseluruhan Universiti
 • Menyelaras hal-hal berkaitan Bajet Berasaskan Outcome (OBB)
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Belanjawan Universiti (JKBU)
 • Menyediakan Anggaran Belanjawan Komprehensif Tahunan Universiti
 • Mengemukakan permohonan Anggaran Belanjawan Tahunan Mengurus & Pembangunan kepada Kementerian pada waktu yang ditetapkan
 • Mengurus permohonan pengeluaran, pindah/ pengagihan peruntukan dan permohonan peruntukan tambahan daripada PTj
 • Memantau perbelanjaan keatas peruntukan yang disalurkan
 • Menyediakan Laporan Perbelanjaan Mengurus & Pembangunan dan pelbagai laporan kepada pihak berkepentingan dalam tempoh yang telah ditetapkan
 • Menyediakan Penyata Aliran Tunai Universiti bagi tujuan permohonan  Geran Mengurus & Pembangunan secara sukuan tahun
 • Menyelaras permohonan pembelian harta modal
 • Mengurus penyesuaian perbelanjaan mengurus dan pembangunan
 • Menyelia sistem e-vot
 • Mengurus dan memantau baki Kumpulan Wang Universiti secara keseluruhan
© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.