AKAUN

 • Menyediakan dan menyemak penyata penyesuai bank bagi kesemua tujuh akaun bank Universiti (bulanan)
 • Menjalankan dan mengawalselia proses penutupan akaun bulanan & tahunan dalam sistem SAGA
 • Menjalankan dan mengawalselia proses penutupan akaun bulanan & tahunan dalam sistem SAGA
 • Menyemak dan menyelenggara kod-kod dalam sistem SAGA
 • Menguruskan proses pengauditan Penyata Kewangan Tahunan Universiti daripada Audit Luar

GOVERNANS & PELAPORAN

 • Sekretariat Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan Universiti
 • Sekretariat Mesyuarat Pengurusan Kewangan & Jawatankuasa Akaun

PINJAMAN STAF

 • Memproses permohonan pinjaman komputer & kenderaan staf

EMOLUMEN

 • Memproses bayaran kepada staf termasuk penyediaan gaji, kerja lebih masa, staf cuti belajar dan lain-lain bayaran
 • Memproses bayaran ganjaran staf kontrak
 • Memproses bayaran kepada pensyarah sementara
© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.