Carta Organisasi Tahun 2020
Carta Organisasi Unit Pentadbiran & Kewangan
Carta Organisasi Unit Akaun, Emolumen, Governans & Pelaporan, Pinjaman Staf
Carta Organisasi Unit Pengurusan Aset & Stor, Perolehan
Carta Organisasi Unit Pelaburan & Penjanaan Pendapatan
Carta Organisasi Unit Bajet
Carta Organisasi Unit Operasi Kewangan Kampus Bachok
Carta Organisasi Unit Operasi Kewangan Kampus Kota
Carta Organisasi Unit Operasi Kewangan Kampus Jeli
© 2019 Universiti Malaysia Kelantan. All Rights Reserved.